Digitaitotarjotin

Digitaidot ovat kansalaistaitoja

Digitaidot yhä tärkeämpiä

digitaitojen opiskelua

Digitaidot ovat tänä päivänä välttämättömiä kansalaistaitoja kaikille ikäryhmille, niin opiskelijoille, työelämässä olevilla kuin ikääntyneillekin. Taitojen merkitys on korostunut vielä entisestään viimeisen reilun vuoden aikana, kun yhä suurempi osa palveluista on siirtynyt etäyhteyksien varaan.

Yleisesti ottaen suomalaisten valmius käyttää vaadittavia laitteita ja ohjelmistoja on hyvä. Valtiovarainministeriön teettämässä digitaitokartoituksessa vahvistui kuva suomalaisista ahkerina internetin hyödyntäjinä. Tässäkin nähdään kuitenkin eroa väestöryhmien välillä. Heikoimmalla tasolla digitaidot ovat yleisesti ottaen vanhemmilla ikäryhmillä, mutta myös osalla maahanmuuttajaryhmistä pohjatiedot voivat olla puuttellisia.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti jokaisella Suomessa asuvalla tulisi olla mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita, mieluiten itsenäisesti. Kyse ei ole pelkästään nettiyhteyksistä ja laitteistosta, vaan myös käytön perehdytyksestä ja tuesta.

Monia digitaitoja voi opiskella netin välityksellä, mutta perusteisiin kaivataan usein opastusta kädestä pitäen. Tätä tarjoavat Suomessa etenkin kansalaisopistot. Ikääntyvien tukipalveluja on koottu sivustolle https://www.seniorsurf.fi/. Opastuspaikat löytyvät myös karttamuodossa, josta hakuja voi tehdä paikkakunnan, postinumeron tai järjestäjän mukaan.

Digitaidot yhä tärkeämpiä
Siirry sivun alkuun